Effektiv brevåpning

Innkommende brev kan være bedriftens viktigste aktiva. Det kan være innbetalinger og andre viktige brev, innkommende post trenger å komme dit det skal så raskt som mulig.

Lær mer om IM-30

Med IM-30 Automatisk konvoluttåpner er halve jobben gjort. Snitter konvolutten i tre, for enda enklere uttak av innhold. 

Justerbar hastighet opp til 2400 pr time. Tar konvolutter med tykkelse på inntil 4 mm. Den er brukervennlig og driftsikker.