April 15th, 2015

Neopost øker i det grafiske markedet for etterbehandlingsløsninger

Neopost Norge AS har de siste tre årene tatt betydelige andeler av det grafiske markedet for etterbehandlingsløsninger

Vi har hatt en hyggelig resultatutvikling de siste årene til tross for at våre produkter selges i et fallende marked, har vi klart å holde stand. En vesentlig del av resultatforbedringen skyldes at vi har kontroll på kostnadene våre sier daglig leder Erik Thorhallsson i et større intervju med bransjebladet AGI.  Innenfor det grafiske segmentet har det vært relativt stabilt de siste par årene, og vi har klart å opprettholde alle de store kundeforholdene våre, og ikke minst har oppkjøpet av Afterprint vært særdeles vellykket uttaler han videre i et større intervju med Peter Singsaas. Med tillatelse fra bladet kan du i vedlagte Pdf lese hele intervjuet.