OMS - Elektronisk kommunikasjon gjort enkelt -

Med vår OMS Cloud løsning kan man sende elektronisk og fysisk post fra sin PC like enkelt som man sender en SMS fra telefonen.  OMS Cloud krever ingen investering og vil gi dere store besparelser og mulighet for nesten gratis reklame om man velger løsninger med dokument forbedring. Det er ingen behov for installasjon (for full funksjonalitet må man installere et lite program for å styre print og database oppslag) eller endringer i deres eksisterende systemer, og løsningen kan benyttes av flere i samme.  

Les mer om vår OMS Cloud løsning